Schoolzaken

Als u Daltonschool Klaverweide wilt leren kennen, is het allereerst goed om te weten hoe onze school in elkaar zit. Wie zorgt voor de dagelijkse en onderwijskundige leiding, hoe wordt de school bestuurd en welke faciliteiten hebben wij uw kind en u te bieden? U leest het hier.

 

 

Directie en bestuur

De directie is verantwoordelijk voor het onderwijskundig management en het beheer van de school. Onze schooldirecteur is Olga Rietmeijer.

Het bestuur berust bij de Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek (OBODB). De directeur-bestuurder van de stichting heeft de dagelijkse leiding bij de stichting OBODB.

Stichting OBODB biedt haar onderwijsprofessionals verschillende scholingsmogelijkheden aan door middel van een eigen academie, de OBO-academie. De OBO-academie biedt uiteenlopende scholingsmogelijkheden, zowel vakinhoudelijk als op het gebied van vitaliteit, creativiteit en coaching, waarbij de medewerkers ook zelf suggesties voor scholing kunnen aandragen.

Faciliteiten

Daltonschool Klaverweide ligt in de wijk Boechorst in Noordwijk, tegenover Sportpark Lageweg (SJC). Sinds februari 2012 is de school schitterend gehuisvest in de Brede School Boechorst, samen met R.K. Montessorischool Noordwijk, kinderopvang Humankind en wijkvereniging Boechorst.

Onze school is gevestigd in een modern schoolgebouw met grote lichte lokalen en een brede gang die speciaal is ontworpen en ingericht voor het keuzewerk. Wij beschikken bovendien over een Mediatheek met een schat aan boeken, iPads, computers en media.

Aan de voor- en achterkant van onze school hebben we ruime groene schoolpleinen met veel speelmogelijkheden. Eén schoolplein is speciaal ingericht en bedoeld voor de kleuters.

De kleuters hebben bewegingsonderwijs in onze inpandige speelzaal; groepen 3 t/m 8 gebruiken de sporthal van Sportpark Lageweg tegenover de school.

Privacy

Op onze school wordt zeer zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen.

Alle persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Leveranciers van digitale leermaterialen ontvangen slechts een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Ouders kunnen via Parro hun privacy-voorkeuren aangeven (en op ieder moment wijzigen) betreffende beeldmateriaal. Wij plaatsen alleen foto’s van leerlingen op onze website of social media als ouders hiervoor in de privacy-voorkeuren toestemming voor hebben gegeven.

Meer informatie over privacy kunt u lezen op de website van Stichting OBODB.

Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie.