Over deze website

Daltonschool Klaverweide respecteert uw privacy. Dat geldt op school en ook onze website kunt u veilig raadplegen. Wij vragen u nergens op deze website om persoonlijke informatie te verstrekken en slaan geen gegevens van bezoekers op. Cookies worden uitsluitend gebruikt om te zorgen dat deze website naar behoren functioneert.

 

Privacy- en cookiebeleid

Uw privacy is op deze website gewaarborgd. We vragen u nergens op deze website om persoonlijke gegevens te verstrekken en vergaren of bewaren geen informatie van bezoekers.

Deze website maakt alleen gebruik van cookies en daaraan gerelateerde technologieën (gemakshalve worden al deze technologieën ‘cookies’ genoemd) die ervoor zorgen dat de website er naar behoren uitziet en goed functioneert. Wij hebben, alleen voor dat doel, derde partijen (plug-ins) ingeschakeld door wie mogelijk ook functionele cookies worden geplaatst. Daarnaast maken wij gebruik van een social media button voor Facebook waarbij gebruik van cookies wordt gemaakt.

Door bij uw eerste bezoek op ‘Akkoord’ te klikken in onze cookiemelding en/of de website te gebruiken, accepteert u dit gebruik van cookies.

Intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de inhoud van deze website berusten uitsluitend bij Daltonschool Klaverweide. Gebruikers van deze website kunnen uitsluitend voor gebruik in huiselijke kring documenten, teksten, beelden of ander materiaal van deze website downloaden en vermenigvuldigen. Voor overname van materiaal op deze website ter verspreiding in print of via andere media is voorafgaande schriftelijke toestemming van Daltonschool Klaverweide vereist. Commercieel gebruik van materiaal is niet toegestaan.

Disclaimer

Daltonschool Klaverweide spant zich in om te zorgen dat deze website technisch naar behoren functioneert en dat de daarop aangeboden informatie te allen tijde beschikbaar, nauwkeurig, van hoge kwaliteit, volledig, up-to-date en correct is, maar garandeert dit op generlei wijze en houdt zich gevrijwaard voor elke vorm van schade voortvloeiend uit technische storingen, systeemuitval, virussen of inhoudelijke gebreken op deze website. 

Daltonschool Klaverweide is niet aansprakelijk voor de diensten of de inhoud van websites van derden waarnaar op deze website wordt gelinkt en houdt zich gevrijwaard voor elke vorm van schade voortvloeiend uit gebruik dan wel onbeschikbaarheid van materiaal op websites van derden. 

Bij twijfel over de juistheid van de gepubliceerde informatie op deze website of bij constatering van fouten verzoeken wij u om contact op te nemen met Daltonschool Klaverweide: info@daltonschoolklaverweide.nl.