Ouder-
participatie

Wij geloven in samenwerking tussen ouders, team en leerlingen en kunnen de ervaring en de hulp van ouders goed gebruiken. Hiernaast kunt u kijken op welke manier u kunt participeren. 

 

De Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van een school is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. Binnen de MR worden de beleidsvoorstellen besproken die van invloed zijn op onze school. Bij sommige voorstellen mag het bestuur zelfs pas een beslissing nemen wanneer de MR haar instemming eraan heeft gegeven.

U kunt contact opnemen met de MR via mr@klaverweideschool.nl.

De MR bestaat voor onze school uit acht leden. Het team en de ouders worden elk door vier leden vertegenwoordigd.

Vertegenwoordigers ouders:
•  Thijs Veenema (voorzitter)
•  Madeleine Veerbeek (penningmeester)
•  Anne de Wit
•  Kim Veerkamp

Vertegenwoordigers school:
• 
Annelotte Mulder
•  Inge van der Luijt
  Bastiaan Westerhout
  Jeannet Vink Duijndam

Vergaderingen van de MR zijn openbaar. Hieronder treft u het vergaderschema van dit schooljaar aan.

»  concept Jaarplan MR 2023-2024
»  Jaarplan MR 2020-2021

Op dit moment zijn er geen vacatures voor de MR of GMR.

Een bestuur met meerdere scholen (zoals het bestuur van onze school, stichting OBODB), heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van een schoolbestuur. Leden zijn personeelsleden en ouders van de diverse scholen.

U kunt meer lezen over de GMR op de website van Stichting OBODB.

De Oudercommissie

De Oudercommissie (OC) organiseert in samenwerking met het team allerlei activiteiten voor de kinderen om het op school nog leuker te maken, zoals Sinterklaas-, Paas- en Kerstvieringen.

Ouders kunnen een e-mail sturen naar de OC als ze willen meehelpen met een activiteit, een goed idee of tip hebben of graag een agendapunt willen aanleveren voor de vergadering.

U kunt contact opnemen met de OC via oc@klaverweideschool.nl.

Vertegenwoordigers ouders
•  Mariska van Leersum: Voorzitter
•  Jolanda Hiep: Penningmeester
•  Manon van Haarlem
•  Manon Wallaart 
•  Lenneke van Rijn
•  Mirella Walen
•  Loes Sleeboom

Vertegenwoordigers school:
•  Anja Stals
•  Jana Turenhout

Er wordt ongeveer vier keer per jaar vergaderd. De vergaderingen van de OC zijn niet openbaar.

Op dit moment zijn er geen vacatures voor de OC.

Klassenouders

Een leerkracht kan een beroep doen op een klassenouder als er iets georganiseerd moet worden, zoals bijvoorbeeld het cadeau voor de juffen- en meesterdag. Klassenouders (liefst 2) worden meestal aan het begin van het schooljaar gekozen.

Sponsoring

Het schoolbudget is bestemd voor de kernactiviteiten van de school. Om voor de school en de leerlingen iets extra’s te doen, maken wij graag gebruik van sponsoring. Tot nu toe heeft sponsoring niet alleen incidentele extra’s mogelijk gemaakt, zoals nieuwe sportkleding en boeken, maar ook iPads, Osmo en de Mediatheek en voorheen onze website en Snappet.

Loop gerust even binnen, bel (071-3610089) of stuur een e-mail naar onze directeur Olga Rietmeijer.

Ook via SponsorKliks ontvangt Daltonschool Klaverweide geld om iets extra’s mee te doen.