Nieuwe leerlingen

In de loop van het gehele schooljaar kunnen kinderen worden aangemeld voor de verschillende groepen. Kinderen kunnen het gehele jaar worden aangemeld. Vraag daarvoor eerst een gesprek en een rondleiding aan.

 

Mijn kind is ingeschreven

Als uw kind ingeschreven staat bij ons op school kan het nog enige tijd duren voordat het vier jaar wordt. Tegen de tijd dat hij/zij bijna naar school mag, vraagt u zich wellicht af hoe dit precies in zijn werk gaat.

Uw kind wordt ingedeeld in één van de kleutergroepen. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende factoren. Voorkeuren indienen kan, maar we kunnen deze helaas nooit garanderen.

Zes weken voor de verjaardag van uw kind wordt u gebeld door de leerkracht. Deze maakt met u een afspraak voor een intake en de wenochtenden.

De intake vindt plaats in de week voordat uw kind komt wennen. Tijdens de intake wordt uw kind rondgeleid en krijgt u alle laatste informatie voordat uw kind gaat starten.

Na de intake mag uw kind bij ons op school 5 dagdelen komen wennen. Een hele dag wennen is wettelijk helaas niet mogelijk. De meeste kinderen wennen in de ochtend. Dan kunt u uw kind om 12.00 weer ophalen in de klas (op woensdag om 12.15). Op welke manier deze wendagen worden verdeeld, is aan u in overleg met de leerkracht. Op bijzondere dagen (zoals uitstapjes en feestdagen) is het helaas niet mogelijk om te wennen. Daarnaast laten we kinderen niet wennen tijdens de CITO-weken en de eerste dag na een vakantie.

Als uw kind 4 is, mag hij/zij de hele dag naar school. Voor sommige kinderen is dit nog te lang of te veel. Dan is het in overleg met de leerkracht altijd mogelijk om een dag(deel) thuis te blijven. Als kinderen 5 zijn, zijn ze leerplichtig.

Als kinderen binnen drie weken voor de zomervakantie 4 jaar worden, adviseren wij om na de zomervakantie te starten. Als kinderen in de zomervakantie jarig zijn, wennen de meesten niet, maar starten zij na de zomervakantie. Wij geven dit advies in verband met wisselingen van kinderen en leerkrachten na de zomervakantie. Onze ervaring leert dat dit een rustigere start geeft voor uw kind.

We hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Bij vragen kunt u altijd even contact opnemen met de directie of Sabine van Steijn.

Mijn kind is niet ingeschreven

Geïnteresseerde (nieuwe) ouders zijn van harte welkom voor een kennismakingsgesprek met rondleiding. Tijdens dit gesprek krijgen de ouders, geheel vrijblijvend, de aanmeldformulieren mee. Wanneer ouders het aanmeldformulier invullen en ondertekenen worden de gegevens van de ouders/verzorgers en kind in de administratie opgenomen.

Omdat kinderen wettelijk gezien pas vanaf hun 3e verjaardag mogen worden ingeschreven, spreken we tot de derde verjaardag van een vooraanmelding. Wanneer uw kind 3 jaar is geworden, wordt deze aanmelding omgezet in een definitieve inschrijving. Dit gaat automatisch.

U kunt een rondleiding aanvragen bij Olga Rietmeijer (directeur) via info@klaverweideschool.nl of telefonisch via 071-3610089.
 

Mijn kind komt van een andere basisschool

Voor leerlingen die van een andere basisschool komen, volgen wij een aantal stappen voor we tot inschrijving over kunnen gaan. 
Wanneer er plek is in het betreffende leerjaar volgt een oriënterend gesprek met ouders. Daarna nemen wij, met toestemming van ouders, contact op met de huidige school (directeur en intern begeleider). 
De gegevens die wij ontvangen bespreken we met het zorgteam van Daltonschool Klaverweide om te bekijken of wij de aangemelde leerling een passende plek kunnen bieden. 
Bij verandering van basisschool ontvangen wij graag het dossier van de leerling van de school van herkomst.