Leerlingen

Op Daltonschool Klaverweide hebben leerlingen ook wat te vertellen over hoe het hier op school gaat. Hun mening telt, net zo goed als die van de leerkrachten en ouders. Dat is logisch als je samenwerken en luisteren naar elkaar belangrijk vindt.

 

Leerlingenraad

De Leerlingenraad denkt mee en geeft advies over alles wat op school belangrijk is. Regels, projecten, de lessen, hoe de school eruit ziet, feestjes – noem maar op. Vaak vragen de leerkrachten hoe de Leerlingenraad ergens over denkt. En de leden komen zelf natuurlijk ook met onderwerpen en ideeën. Of ze maken agendapunten van dingen die andere kinderen naar voren brengen. In de gang staat een brievenbus waarin alle leerlingen hun onderwerpen voor de Leerlingenraad kwijt kunnen.

De leerkrachten en de schoolleiding zullen altijd goed luisteren naar de adviezen van de Leerlingenraad. Dat betekent niet dat ze altijd opgevolgd worden. Soms zijn ideeën niet goed uit te voeren of te duur. Meestal komen de plannen wel degelijk van de grond. Spiegels in de toiletten, speeltoestellen op het schoolplein, de zorg waarmee de fietsen nu in de rekken worden gezet: allemaal dankzij de Leerlingenraad!

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen en leerkrachten. De leerlingen mogen twee jaar in de leerlingenraad zitten. Alle kinderen kunnen zich aan het begin van het schooljaar opgeven voor de Leerlingenraad.

De Leerlingenraad komt ongeveer eens per maand bij elkaar.

Na elke vergadering maakt de Leerlingenraad notulen. Hierin staat wat ze in de vergadering hebben besproken.

Groepen

Daltonschool Klaverweide is een groeiende school, waardoor het aantal groepen en het aantal leerlingen per groep elk jaar verschilt. Hieronder kunt u per groep zien wat de leerlingen doen en leren in een schooljaar.

In groepen 1 en 2 leren we heel veel terwijl we toch echte kleuters kunnen zijn. De juf of meester laat ons meteen al wennen aan vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerken. Bij rekenen praten we over de cijfers, over meer-minder, veel-weinig, groot-klein. Bij taal zoeken we letters, we rijmen en we hakken en plakken alle woorden. En we hebben al veel meer ‘echte’ vakken.

Samen in de kring zijn we bezig met allerlei vakken. We vinden het bijvoorbeeld erg leuk om Engelse woorden te leren en liedjes of toneelstukjes in het Engels te spelen. Bij Leefstijl praten we over hoe we ons voelen; over vriendjes, hoe iedereen anders is, familie, samen spelen en delen, schone handen en schone tanden.

Bij muziek leren we liedjes en we luisteren bijvoorbeeld naar het verschil tussen hoog en laag, hard en zacht, snel en langzaam. De gymles is iedere keer weer anders. Soms klimmen en klauteren we op het grote materiaal, soms dansen we op muziek, doen we een spelles of spelen we met klein materiaal, zoals met de ballen of de hoepels. Tikkertje vinden we ook heel leuk.

Als echte Daltonkinderen hebben we ook onze “werkjes van de week”. We weten precies wat we moeten doen en dat het op vrijdag af moet zijn. Dat kunnen we zien op het planbord. Soms doen we werkjes samen met ons maatje of juist alleen voor onszelf. Behalve dat we veel leren, mogen we natuurlijk ook lekker kind zijn. We spelen in de speelhoek en bouwen met de blokken. Wij vinden het spelen, maar de juf of meester zegt altijd dat we daar ook van leren…

In groep 3 leren we ineens ontzettend veel nieuwe dingen. Misschien wel het belangrijkste: we leren lezen en schrijven! Lezen doen we met de met de methode “Veilig Leren Lezen”. We gaan elke dag zitten voor het lezen, samen met een ouder kind. Door dit ‘tutorlezen’ gaan we telkens weer met sprongetjes vooruit en de oudere kinderen leren er ook van.

We maken ook een begin met rekenen in deze groep. We gaan tot en met 10 en tegen het eind van het schooljaar moeten we dat al aardig uit ons hoofd kunnen.

Wat ook heel belangrijk is: we gaan weer een stapje verder met de Daltonmethode en we leren plannen op papier met de weekplanner. Daarnaast nemen we natuurlijk ook de tijd voor sport en spel, creatieve vakken en praten en omgaan met elkaar.

In groep 4 leren we zinnen te schrijven, echte, lange zinnen, tot hele verhalen.

Met rekenen leggen we een solide basis: we oefenen de tafels tot en met de tafel van 10, tot we ze kunnen dromen.

We duiken in de geschiedenis van de prehistorie tot de middeleeuwen. Dat is nieuw voor ons, net als spreekbeurten geven. Ook werken we iedere dag met het digibord.

Nu gaan we de diepte in. We gaan verder met geschiedenis en we krijgen voor het eerst aardrijkskunde.

We laten zien dat we niet alleen de tafels onder de knie hebben, maar ook deelsommen kunnen maken.

Op de computer leren we ook van alles: we kunnen al zelf een PowerPoint maken!

Engels leren we volgens de methode “Basis”, met daarnaast veel liedjes, drama en digibordlessen.

Met taal en rekenen krijgt groep 6a steeds grotere opdrachten, maar we kunnen intussen ook wel wat aan!

Met geschiedenis duiken we de middeleeuwen in en met vakken als aardrijkskunde, Engels en natuur en techniek krijgen we al een heel aardig beeld van de wereld om ons heen. De vraag wat onze eigen plaats is daarin wordt dus ook belangrijker. Daarover hebben we het onder andere in de Leefstijllessen.

In groep 7 gaat het er zo langzamerhand vrij serieus aan toe. We krijgen veel nieuwe stof aangeboden en perfectioneren eerder aangeleerde vaardigheden.

Verder oefenen we voor het verkeersexamen en krijgen we tutortraining om groep 3 te helpen bij het lezen.

In groep 8 werken we hard aan alle vakken en stormen zo op de eindtoets af.

Natuurlijk is er ook meer dan genoeg tijd over voor allerlei extra activiteiten en excursies: met museumbezoek, workshops, sportieve evenementen, een driedaags kamp en een bezoek aan een middelbare school verbreden we onze horizon.

Zo gaan we stapje voor stapje richting middelbaar onderwijs!

Bewegingsonderwijs (gym) is een leervak, net als de andere vakken op school.

We leren de basis motorische vaardigheden aan, we leren samenwerken en we krijgen inzicht in ons eigen kunnen. Daarnaast maken de leerlingen kennis met veel verschillende sporten.

Maar, heel belangrijk, we hebben ook gewoon veel plezier!
Meer informatie over het bewegingsonderwijs.