Yvonne van der Geest

Groep 7B

Functie: Groepsleerkracht
Ervaring: Ik heb les gegeven aan groep 1 t/m groep 8. Waarvan de laatste 15 jaar op een school voor speciaal basisonderwijs. Scholen: Klaverweide (dat was mijn allereerste baan), De Jutter en Savioschool
Email: yvonne.vandergeest@klaverweideschool.nl
LinkedIn:
Studie: Akte A en B (bekwaamheid als leidster, respectievelijk hoofdleidster bij het kleuteronderwijs). Applicatiecursus tot volledig bevoegd onderwijzeres. Master Sen (Special Educational Needs: Leraar Speciaal Onderwijs) Specialisatie: Gedrag. Met als specialisaties: *Autisme *Begrijpen van externaliserend gedrag *Begrijpen van Internaliserend gedrag *Preventie: probleemgedrag voorkomen *Handelingsgericht werken. Sociale vaardigheidstrainingen: - Leefstijl - Kanjertraining - Rots en water - Kids’Skills : zelf problemen leren oplossen. Pedagogisch tact : NIVOZ; onderwijs, tact en leiderschap. Olv Marcel van Herpen.
Quote: “Op het goede moment het juiste doen, óók in de ogen van de leerling.” ( Nivoz)


Motivatie voor het beroep

Mijn eerste drijfveer om het onderwijs in te gaan is een negatieve ervaring toen ik zelf als kind in het lager onderwijs zat. De leeromgeving was onveilig en ik kreeg niet de kans om mezelf vrij te ontwikkelen door de angst om fouten te maken. Dit wilde ik zelf later anders doen, zodat ieder kind zich vrij zou voelen om te leren. Mijn statement in de groep is : “’fouten maken mag, anders heb ik als juf niks te doen.”’ 
Toen ik startte met de opleidingsschool voor kleuterleidsters, was mijn pedagogische drive om kinderen iets te leren op een positieve manier. Met een goede interactie tussen leerling en leerkracht. Er is ruimte voor een eigen inbreng en de focus ligt op potenties en eigen krachten. Ik betrek leerlingen bij hun eigen ontwikkeling en welzijn. Zelf van hen horen wat zij nodig hebben  en wat hen stimuleert.