Team


Wij zijn het team van Daltonschool Klaverweide. Onze missie: uw kind een inspirerende en leerzame schooltijd geven in een veilige, warme omgeving. Daar spannen wij ons voor in, elke schooldag opnieuw. 

Wij werken met de Daltonmethode omdat wij geloven dat dit de beste manier is om kinderen sterk en zelfstandig de wereld in te laten gaan. Een veelgehoord credo: Dalton 'doe' je niet, Dalton ben je! Wij willen graag dat onze leerlingen straks sterk, competent en zelfbewust de wereld ingaan. Wij zijn ervan overtuigd dat Daltononderwijs daarvoor de beste methode is. Een kind dat heeft geleerd zichzelf en anderen te respecteren, om initiatief te nemen, proactief te zijn, verantwoordelijkheid te nemen en verantwoording te vragen en af te leggen, staat sterk in zijn schoenen.


OBO-academie

Op de scholen van onze stichting wordt niet alleen door leerlingen geleerd. Ook onze leerkrachten leren iedere dag weer nieuwe dingen bij. Als organisatie staan wij onze leerkrachten bij in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Dit doen wij door middel van onze eigen leerkrachtenacademie: de OBO-academie. 

Bij de OBO-academie staat de leerkracht centraal. Wij dagen leerkrachten uit om het vak op een inspirerende en lerende manier uit te blijven oefenen. De OBO-academie is de plaats binnen de organisatie waar de leerkracht aan zijn/haar eigen professionele ontwikkeling kan werken. Dit zal op alle vlakken bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van de medewerker. Daarnaast vergroot het de professionaliteit binnen de organisatie. De OBO-academie sluit daarmee aan op de doelstellingen van de werkgroep professionalisering en zoekt in samenspraak met de werkgroep naar continue verbetering van het professionaliseringbeleid van onze stichting. 
 
De OBO-academie bestaat sinds 2015. De academie biedt uiteenlopende scholingsmogelijkheden aan voor leerkrachten, schoolleiders en vakspecialisten (o.a. intern begeleiders, ICT’ers en bouwcoördinatoren). Onze werknemers zullen van binnenuit, vanuit eigen motivatie, professionaliteit en verantwoordelijkheid willen leren en werken.  Dit sluit aan bij de visie en missie van de organisatie.
 
De OBO-academie beschikt over een eigen online platform voor nascholing en professionalisering. Het scholingsaanbod van de OBO-academie bestaat uit o.a.:
- Begeleiding van startende leerkrachten
- Intervisietrajecten voor specifieke doelgroepen 
- Opleidingstrajecten en trainingen
- E-learning modules & E-colleges
- Workshops
- Coachingstrajecten op maat; medewerkers kunnen een individueel coach traject aanvragen om een specifieke hulpvraag uit te werken.

De OBO-academie streeft naar een passend professionaliseringsaanbod voor al onze medewerkers. Omdat onderwijs nooit stil staat, zal ook het aanbod van de academie voortdurend variëren. De OBO-academie wil namelijk niet alleen inspelen op het onderwijs van vandaag, maar ook inspelen op het onderwijs van morgen. Leerkrachten kunnen bij de OBO-academie suggesties voor scholing aandragen. Zo maken we samen leren voor leerkrachten mogelijk!