Privacy

Deze website bestaat uit een openbaar gedeelte en een gedeelte waarvan de toegang is voorbehouden aan leerlingen, ouders van leerlingen en het team van Daltonschool Klaverweide. Dit laatste gedeelte van de website bevat privacygevoelige inhoud en is daarom beschermd door middel van een inlogprocedure.

Om inloggegevens te verkrijgen voor toegang tot het afgeschermde gedeelte van de website dient men zich te registreren. Daltonschool Klaverweide verifieert alle persoonsgegevens alvorens inloggevens af te geven. 

Daltonschool Klaverweide zal alle gegevens die door gebruikers via deze website ter beschikking worden gesteld vertrouwelijk behandelen conform de Wet bescherming Persoonsgevens. Persoonlijke gegevens van gebruikers worden niet aan derden ter beschikking gesteld en uitsluitend gebruikt voor communicatiedoeleinden rond Daltonschool Klaverweide.

Om de privacy en veiligheid van onze leerlingen te waarborgen is het geregistreerde gebruikers van deze website niet toegestaan om hun inloggegevens aan derden te verstrekken.


Intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de inhoud van deze website berusten uitsluitend bij de Daltonschool Klaverweide. Gebruikers van deze website kunnen uitsluitend voor gebruik in huiselijke kring teksten, beelden of ander materiaal van deze website downloaden en vermenigvuldigen. Voor overname van materiaal op deze website ter verspreiding in print of via andere media is voorafgaande schriftelijke toestemming van Daltonschool Klaverweide vereist. Commercieel gebruik van materiaal is niet toegestaan.


Disclaimer

Daltonschool Klaverweide spant zich in om te zorgen dat deze website technisch naar behoren functioneert en dat de daarop aangeboden informatie te allen tijde beschikbaar, nauwkeurig, van hoge kwaliteit, volledig, up-to-date en correct is, maar garandeert dit op generlei wijze en houdt zich gevrijwaard voor elke vorm van schade voortvloeiend uit technische storingen, systeemuitval, virussen of inhoudelijke gebreken op deze website. 

Daltonschool Klaverweide is niet aansprakelijk voor de diensten of de inhoud van websites van derden waarnaar op deze website wordt gelinkt en houdt zich gevrijwaard voor elke vorm van schade voortvloeiend uit gebruik dan wel onbeschikbaarheid van materiaal op websites van derden. 

Daltonschool Klaverweide verplicht gebruikers van deze website om zich te houden aan de Gedragsregels, maar is niet aansprakelijk voor uitingen van gebruikers op deze website en houdt zich gevrijwaard voor elke vorm van schade die daar mogelijk uit voortvloeit. 

Bij twijfel over de juistheid van de gepubliceerde informatie op deze website of bij constatering van fouten of overschrijding van de Gedragsregels verzoeken wij u om contact op te nemen met Daltonschool Klaverweide: info@daltonschoolklaverweide.nl.