Schooltijden en vakanties

Vakanties en vrije dagen 2020-2021

 • Herfstvakantie: 17 oktober t/m 25 oktober 2020 
 • Vrijdag voor de Kerstvakantie: 18 december 2020
 • Kerstvakantie: 19 december 2020 t/m 3 januari 2021
 • Studiedag: 4 februari 2021
 • Administratiedag: 5 februari 2021
 • Voorjaarsvakantie: 20 februari 2021 t/m 28 februari 2021
 • Goede Vrijdag en Pasen: 2 april 2021 t/m 5 april 2021
 • Koningsdag: 27 april 2021
 • Meivakantie: 1 mei 2021 t/m 16 mei 2021 (incl. 5 mei en Hemelvaart)
 • Tweede pinksterdag: 24 mei 2021
 • Studiedag: 21 juni 2021
 • Administratiedag: 22 juni 2021
 • Vrijdagmiddag voor de zomervakantie: 17 juli 2021 vanaf 12.00 uur
 • Zomervakantie: 18 juli 2021 t/m 29 augustus 2021
Er kunnen in de loop van het jaar nog wijzigingen plaatsvinden.


Vakanties en vrije dagen 2019-2020

 • Herfstvakantie: 21 t/m 25 oktober 2019
 • Administratie- en studiedag: 11 en 12 november 2019
 • Vrijdag voor de Kerstvakantie: 20 december 2019
 • Kerstvakantie: 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
 • Studie- en administratiedag: 6 en 7 februari 2020
 • Voorjaarsvakantie: 24 februari t/m 28 februari 2020
 • Goede Vrijdag en Pasen: 10 april t/m 13 april 2020
 • Meivakantie: 27 april t/m 8 mei 2020 (incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag)
 • Hemelvaart: 21 t/m 22 mei 2020
 • Tweede pinksterdag: 1 juni 2020
 • Administratiedag: 17 juni 2020
 • Vrijdagmiddag voor de zomervakantie: 17 juli 2020 (vanaf 12 uur)
 • Zomervakantie: 20 juli t/m 28 augustus 2020
Er kunnen in de loop van het jaar nog wijzigingen plaatsvinden.


Schooltijden 

 • Maandag 08.30 - 14.45 uur
 • Dinsdag 08.30 - 14.45 uur
 • Woensdag 08.30 - 12.15 uur
 • Donderdag 08.30 - 14.45 uur
 • Vrijdag 08.30 - 14.45 uur
Groep 1 t/m 4 vrijdag tot 12.00 uur


Overblijven

De schooltijden zijn zo ingedeeld dat het mogelijk is om gebruik te maken van een continurooster waarbij kinderen tijdens de korte middagpauze op school overblijven en ’s middags lekker vroeg vrij zijn. Ouders kunnen hun kind voor het hele jaar aanmelden voor het continurooster. Als ouders ervoor kiezen om hun kind tussen de middag naar huis te laten gaan, geldt dat ook voor het hele schooljaar. Kinderen die overblijven eten in hun eigen lokaal met de groepsleerkracht. De kinderen uit groep 1/2 lunchen en spelen buiten tussen 12.00 en 13.00 uur en de kinderen uit groep 3 t/m 8 lunchen tussen 12.15 tot 12.30 uur. Van 12.30 tot 13.00 uur spelen de kinderen buiten. Overblijven kost € 70,- per jaar voor groep 1 t/m 4 en € 93,- per jaar voor groep 5 t/m 8.