Privacy

Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van de school worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet. 
 
Ouders kunnen via Parro hun privacy-voorkeuren aangeven betreffende beeldmateriaal. De foto’s die wij maken komen op de afgeschermde blog van Klaverweide. Wij posten geen foto’s van leerlingen op social media. Ouders kunnen deze privacy-voorkeuren op ieder moment wijzigen in de Parro-app. 

In het privacyreglement van onze stichting is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Meer informatie over privacy kunt u lezen op de website van de Stichting OBODB. Daarvoor kunt u klikken op onderstaande link. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie.