Mediaonderwijs

Kinderen die de weg kennen op de computer en internet staan op voorsprong in het voortgezet onderwijs. De Mediatheek vormt een veilige, leerzame omgeving waarin kinderen de digitale wereld kunnen verkennen. Daarnaast maken wij onze leerlingen bewust en weerbaar als het gaat om sociale netwerken, het beoordelen en delen van informatie, veiligheid en digitale etiquette.


Digitale leermiddelen

De mediatheek heeft de beschikking over 16 iPads, 26 laptops, een iMac, een gezellige luisterhoek en een groot digibord waarvan de kinderen gebruik kunnen maken.


Spelenderwijs leren

In de Mediatheek ontwikkelen de kinderen spelenderwijs hun computervaardigheden. Bijvoorbeeld terwijl ze online informatie verzamelen voor hun keuzewerk. Of spreekbeurten voorbereiden in Windows PowerPoint of Word. Of op de iPad met educatieve apps. Daarnaast geven de leerkrachten regelmatig groepsonderwijs in de Mediatheek, waarbij de computers een belangrijke rol spelen.