Leerlingen

Groep 1/2a - juf Michelle Smit en juf Inge Verhoeven

Wat we doen in de kleutergroepen
In groepen 1 en 2 leren we heel veel terwijl we toch echte kleuters kunnen zijn. Ze laat ons meteen al wennen aan vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerken. Bij rekenen praten we over de cijfers, over meer-minder, veel-weinig, groot-klein. Bij taal zoeken we letters, we rijmen en we hakken en plakken alle woorden. En we hebben al veel meer 'echte' vakken.Groep 1/2b - juf Mirjam en juf Margreet de Bruyn

Wat we doen in de kleutergroepen
Samen in de kring zijn we bezig met allerlei vakken. We vinden het bijvoorbeeld erg leuk om Engelse woorden te leren en liedjes of toneelstukjes in het Engels te spelen. Bij Leefstijl praten we over hoe we ons voelen; over vriendjes, hoe iedereen anders is, familie, samen spelen en delen, schone handen en schone tanden.Groep 1/2c - juf Sabine van Steijn

Wat we doen in de kleutergroepen
Bij muziek leren we liedjes en we luisteren bijvoorbeeld naar het verschil tussen hoog en laag, hard en zacht, snel en langzaam. De gymles is iedere keer weer anders. Soms klimmen en klauteren we op het grote materiaal, soms dansen we op muziek, doen we een spelles of spelen we met klein materiaal, zoals met de ballen of de hoepels. Tikkertje vinden we ook heel leuk.Groep 1/2d - juf Marietta Steenbeek en juf Maja de Best

Wat we doen in de kleutergroepen
Als echte Daltonkinderen hebben we ook onze "werkjes van de week". We weten precies wat we moeten doen en dat het op vrijdag af moet zijn. Dat kunnen we zien op het planbord. Soms doen we werkjes samen met ons maatje of juist alleen voor onszelf. Behalve dat we veel leren, mogen we natuurlijk ook lekker kind zijn. We spelen in de speelhoek en bouwen met de blokken. Wij vinden het spelen, maar juf zegt altijd dat we daar ook van leren...Groep 3a - juf Monique Beukers en juf Inge Verhoeven

Wat we doen in groep 3
In groep 3 leren we ineens ontzettend veel nieuwe dingen. Misschien wel het belangrijkste: we leren lezen en schrijven! Lezen doen we met de met de methode "Veilig Leren Lezen". We gaan elke dag zitten voor het lezen, samen met een ouder kind. Door dit ‘tutorlezen’ gaan we telkens weer met sprongetjes vooruit en de oudere kinderen leren er ook van.
We maken ook een begin met rekenen in deze groep. We gaan tot en met 10 en tegen het eind van het schooljaar moeten we dat al aardig uit ons hoofd kunnen. Wat ook heel belangrijk is: we gaan weer een stapje verder met de Daltonmethode en we leren plannen op papier met de weekplanner. Daarnaast nemen we natuurlijk ook de tijd voor sport en spel, creatieve vakken en praten en omgaan met elkaar.Groep 3b - juf Jacomien Weenk en juf Elisabeth Boogaard

Wat we doen in groep 3
In groep 3 leren we ineens ontzettend veel nieuwe dingen. Misschien wel het belangrijkste: we leren lezen en schrijven! Lezen doen we met de met de methode "Veilig Leren Lezen". We gaan elke dag zitten voor het lezen, samen met een ouder kind. Door dit ‘tutorlezen’ gaan we telkens weer met sprongetjes vooruit en de oudere kinderen leren er ook van.
We maken ook een begin met rekenen in deze groep. We gaan tot en met 10 en tegen het eind van het schooljaar moeten we dat al aardig uit ons hoofd kunnen. Wat ook heel belangrijk is: we gaan weer een stapje verder met de Daltonmethode en we leren plannen op papier met de dagplanner. Daarnaast nemen we natuurlijk ook de tijd voor sport en spel, creatieve vakken en praten en omgaan met elkaar.Groep 4a - juf Jeannet Vink en meester Paul Hermans

Wat we doen in groep 4
In groep 4 leren we zinnen te schrijven, echte, lange zinnen, tot hele verhalen. Met rekenen leggen we een solide basis: we oefenen de tafels tot en met de tafel van 10, tot we ze kunnen dromen. We duiken in de geschiedenis van de prehistorie tot de middeleeuwen. Dat is nieuw voor ons, net als spreekbeurten geven. Ook werken we iedere dag met het digibord.Groep 4b - juf Jana Turenhout en juf Anja Stals

Wat we doen in groep 4
In groep 4 leren we zinnen te schrijven, echte, lange zinnen, tot hele verhalen. Met rekenen leggen we een solide basis: we oefenen de tafels tot en met de tafel van 10, tot we ze kunnen dromen. We duiken in de geschiedenis van de prehistorie tot de middeleeuwen. Dat is nieuw voor ons, net als spreekbeurten geven. Ook werken we iedere dag met het digibord.Groep 5a - meester Jellert den Toom

Wat we doen in groep 5
Nu gaan we de diepte in. We gaan verder met geschiedenis en we krijgen voor het eerst aardrijkskunde. We laten zien dat we niet alleen de tafels onder de knie hebben, maar ook deelsommen kunnen maken. Op de computer leren we ook van alles: we kunnen al zelf een PowerPoint maken! Engels leren we volgens de methode "Basis", met daarnaast veel liedjes, drama en digibordlessen.Groep 5b - juf Sabine Oudshoorn en juf Karin de Zwart

Wat we doen in groep 5
Nu gaan we de diepte in. We gaan verder met geschiedenis en we krijgen voor het eerst aardrijkskunde. We laten zien dat we niet alleen de tafels onder de knie hebben, maar ook deelsommen kunnen maken. Op de computer leren we ook van alles: we kunnen al zelf een PowerPoint maken! Engels leren we volgens de methode "Basis", met daarnaast veel liedjes, drama en digibordlessen.Groep 6a - Juf Eveline Geers en juf Kunie Blom

Wat we doen in groep 6
Met taal en rekenen krijgt groep 6a steeds grotere opdrachten, maar we kunnen intussen ook wel wat aan! Met geschiedenis duiken we de middeleeuwen in en met vakken als aardrijkskunde, Engels en natuur en techniek krijgen we al een heel aardig beeld van de wereld om ons heen. De vraag wat onze eigen plaats is daarin wordt dus ook belangrijker. Daarover hebben we het onder andere in de Leefstijllessen.
Groep 6b - juf Karine van Klaveren en meester Paul Hermans

Wat we doen in groep 6
Met taal en rekenen krijgt groep 6b steeds grotere opdrachten, maar we kunnen intussen ook wel wat aan! Met geschiedenis duiken we de middeleeuwen in en met vakken als aardrijkskunde, Engels en natuur en techniek krijgen we al een heel aardig beeld van de wereld om ons heen. De vraag wat onze eigen plaats is daarin wordt dus ook belangrijker. Daarover hebben we het onder andere in de Leefstijllessen.Groep 7A - meester Jop Leek en meester Paul Hermans

Wat we doen in groep 7
In groep 7 gaat het er zo langzamerhand vrij serieus aan toe. We krijgen veel nieuwe stof aangeboden en perfectioneren eerder aangeleerde vaardigheden. Verder oefenen we voor het verkeersexamen, gaan we op kamp en krijgen we tutortraining om groep 3 te helpen bij het lezen.Groep 7B - juf Yvonne van der Geest

Wat we doen in groep 7
In groep 7 gaat het er zo langzamerhand vrij serieus aan toe. We krijgen veel nieuwe stof aangeboden en perfectioneren eerder aangeleerde vaardigheden. Verder oefenen we voor het verkeersexamen, gaan we op kamp en krijgen we tutortraining om groep 3 te helpen bij het lezen.Groep 8A - meester Tom Duindam en juf Roos Oortwijn

Wat we doen in groep 8
In groep 8 werken we hard aan alle vakken en stormen zo op de Cito-toets af. Natuurlijk is er ook meer dan genoeg tijd over voor allerlei extra activiteiten en excursies: met museumbezoek, workshops, sportieve evenementen en een bezoek aan een middelbare school verbreden we onze horizon. Zo gaan we stapje voor stapje richting middelbaar onderwijs!Groep 8B - meester Nils Wijnands en juf Roos Oortwijn

Wat we doen in groep 8
In groep 8 werken we hard aan alle vakken en stormen zo op de Cito-toets af. Natuurlijk is er ook meer dan genoeg tijd over voor allerlei extra activiteiten en excursies: met museumbezoek, workshops, sportieve evenementen en een bezoek aan een middelbare school verbreden we onze horizon. Zo gaan we stapje voor stapje richting middelbaar onderwijs!Gym - meester Mattijs Mussert

Wat we doen in de gymlessen
In de gymlessen leren we de basis motorische vaardigheden aan, leren we samenwerken en krijgen we inzicht in ons eigen kunnen. Daarnaast maken de leerlingen kennis met veel verschillende sporten.